Cocugum Saglikli Buyuyor mu?

Save

Gul Yurdu

$ 8.95 
SKU: GUL-023
ISBN: 9789759105235
Prof.Dr.Abdullah Bereket / 9.79E+12

Share:

Saglik Cep Kitaplari-2

ANNE-BABALAR ÝÇÝN

•Büyümenin evreleri
•Büyümeye etki eden faktörler
•Büyümenin deðerlendirmesi
•Diþlerin Geliþimi
•Büyüme Geriliðine yaklaþým...

Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdullah Bereket'in kaleme aldýðý bu kitap, bebeðini büyüten bütün anne ve babalara rehberlik edecek bir kitap. Çocuk geliþimine dair pek çok pratik bilgiyi bu kitapta bulabileceksiniz.

Our brands