Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)

Save

Isik

$ 7.95 
SKU: ISK-258
ISBN: 9789752782556
E. Abdurrahman / Isik Yayinlari

Share:

Çitlembik; hayata renk katan nükteler, zor durumlarýn can simidi hazýr cevaplar ve uzun süre etkisinde býrakan ibretlik hadiselerle örülü. Çitlembik;isminin de verdiði çaðrýþýmla hayatýn ilk baharýný yaþamakta olan kitleyi hedef almýþ olmasýna raðmen hem anne babalarýn hem de öðretmenlerin oldukça faydalanabileceði nitelikler taþýyor. Gülmenin deðil, tebessümün fazilet sayýldýðý bir anlayýþýn temsilcisi fertler olarak bu eserde hem tebessüm hem de tefekkür edeceksiniz.

Our brands