Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)

Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)

Author: E. Abdurrahman
$7.95

Çitlembik; hayata renk katan nükteler, zor durumlarýn can simidi hazýr cevaplar ve uzun süre etkisinde býrakan ibretlik hadiselerle örülü. Çitlembik;isminin de verdiði çaðrýþýmla hayatýn ilk baharýný yaþamakta olan kitleyi hedef almýþ olmasýna raðmen hem anne babalarýn hem de öðretmenlerin oldukça faydalanabileceði nitelikler taþýyor. Gülmenin deðil, tebessümün fazilet sayýldýðý bir anlayýþýn temsilcisi fertler olarak bu eserde hem tebessüm hem de tefekkür edeceksiniz.

Book Title Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)
Author E. Abdurrahman
Publisher Isik Yayinlari
SKU ISK-258
ISBN 9789752782556

Çitlembik; hayata renk katan nükteler, zor durumlarýn can simidi hazýr cevaplar ve uzun süre etkisinde býrakan ibretlik hadiselerle örülü. Çitlembik;isminin de verdiði çaðrýþýmla hayatýn ilk baharýný yaþamakta olan kitleyi hedef almýþ olmasýna raðmen hem anne babalarýn hem de öðretmenlerin oldukça faydalanabileceði nitelikler taþýyor. Gülmenin deðil, tebessümün fazilet sayýldýðý bir anlayýþýn temsilcisi fertler olarak bu eserde hem tebessüm hem de tefekkür edeceksiniz.

Deal of the Day