Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)

Deal of the Day

Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)

Author: Isik
$7.95

Çitlembik; hayata renk katan nükteler, zor durumlarýn can simidi hazýr cevaplar ve uzun süre etkisinde býrakan ibretlik hadiselerle örülü. Çitlembik;isminin de verdiði çaðrýþýmla hayatýn ilk baharýný yaþamakta olan kitleyi hedef almýþ olmasýna raðmen hem anne babalarýn hem de öðretmenlerin oldukça faydalanabileceði nitelikler taþýyor. Gülmenin deðil, tebessümün fazilet sayýldýðý bir anlayýþýn temsilcisi fertler olarak bu eserde hem tebessüm hem de tefekkür edeceksiniz.

Book Title Citlembik 7 (Her gun Yeniden Dogmak)
Author Isik
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Çitlembik; hayata renk katan nükteler, zor durumlarýn can simidi hazýr cevaplar ve uzun süre etkisinde býrakan ibretlik hadiselerle örülü. Çitlembik;isminin de verdiði çaðrýþýmla hayatýn ilk baharýný yaþamakta olan kitleyi hedef almýþ olmasýna raðmen hem anne babalarýn hem de öðretmenlerin oldukça faydalanabileceði nitelikler taþýyor. Gülmenin deðil, tebessümün fazilet sayýldýðý bir anlayýþýn temsilcisi fertler olarak bu eserde hem tebessüm hem de tefekkür edeceksiniz.