Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çitlembik 4 / Şahit Olmaya Geldik Sahip Olmaya Geldik

$695

We have run out of stock for this item.


Muhyiddin İbn-i Arabi anlatıyor: " Allah ismiyle zikrederdim ve şeyhim de bu isimle zikrederdi. Bir gün daima: " Allah, Allah" diye zikreden ve buna hiçbir şey ilave etmeyen şeyhime sordum:" Neden 'La ilahe illallah diye zikretmiyorsun?" Vereceği cevaptan feyz almayı umuyordum. Bana şöyle dedi:" Evladım, nefes alanın nefesi Allah'ın iki eli arasındadır, kendisinin değil. Her harf bir nefestir. 'La ilahe illallah' demek üzere "La" deyip de bu "La" nın son nefesim olmasından, nefyin vahşeti ve korkunç yalnızlığı içinde ölmekten korkuyorum

Author: E. Abdurrahman
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752781498
Dimensions: 0