Cevsen kolye Zincirsiz

Cevsen kolye Zincirsiz

Author: ANT Stores
$54.95

Farsça’dan Arapça’ya geçtiği kabul edilen "Cevşen" kelimesi, sözlükte "bir tür zırh ve savaş elbisesi" anlamına gelmektedir. Terim olarak, Ehl-i beyt kanalıyla Hz. Peygamber (asm)’e dayandırılan bir duanın adıdır.

Title Cevsen kolye Zincirsiz
Author ANT Stores
SKU ACC-0167
ISBN

Farsça’dan Arapça’ya geçtiği kabul edilen "Cevşen" kelimesi, sözlükte "bir tür zırh ve savaş elbisesi" anlamına gelmektedir. Terim olarak, Ehl-i beyt kanalıyla Hz. Peygamber (asm)’e dayandırılan bir duanın adıdır.

Cevşen metninin düzenlenmesi de çok harika görünmektedir. Bu hususta çok incelikler söz konusudur. Cevşen'in, Ehl-i beyt tarikiyle bize ulaştırılan fazileti o kadar fazladır ki bazı kimseler bu rivayetlere bir mübalağa karıştırıldığını zannetmiş ve o günkü siyasi yapının da etkisiyle Sünni kesim bu rivayetlere karşı biraz çekingen davranmıştır.

Cevşenu’l-Kebir [Büyük Cevşen] olarak meşhur olan bu duanın benzer adını taşıyan ve Cevşenu’s-Sağîr [Küçük Cevşen] olarak bilinen diğer bir dua, özellikle Şiî kaynaklarında söz konusu ise de Cevşen duasıyla hiçbir benzer tarafı yoktur. Bizzat bu iki metni karşılaştırma imkânını bulduk. Öyle anlaşılıyor ki Cevşen ismi bu ikinci dua için sahibi tarafından"küçük" sözcüğü eklenerek teberrüken kullanılmıştır. Bu sebepledir ki Cevşen denilince yalnız Cevşenu’l-Kebîr akla gelir.

Deal of the Day