Cevdet Bey ve O?ullar?

Cevdet Bey ve O?ullar?

Author: Orhan Pamuk
$18.95
Orhan Pamuk'a ilk ününü getiren bu büyük roman ?stanbullu bir ailenin yetmi? y?ll?k serüvenini hikâye ediyor. Yazar?n "Ülke, Aile, Roman" üzerine sonsözüyle...

Ni?anta?l? bir ailenin 20. yüzy?l?n ba??ndan itibaren üç ku?ak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap ev içlerinin renklerini, zaman?n ak???n?, günlük s?radan konu?malar? ak?lda yer eden kahramanlar arac?l???yla saptarken, okura geleneksel romandan al?nacak hazlar? bütünüyle veriyor. Abdülhamit döneminin son y?llar?nda, ?stanbul'un ilk Müslüman tüccarlar?ndan küçük dükkân sahibi Cevdet Bey'in tutkusu, hem i?lerini büyütmek, zenginle?tirmektir hem de "Bat?l? anlamda" ça?da?, modern bir aile kurmak. Kökü ta?raya uzanan geleneksel ailesini bir yana b?rakarak bu isteklerini gerçekle?tirmeye giri?en Cevdet Bey'in ve o?ullar?n?n hikâyesi, bir anlamda modernle?me u?ra?? içindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayat?n?n da hikâyesidir. Ev içlerinin, yeni apartman hayat?n?n, Bat?l?la?an büyük ailelerin, Beyo?lu'na ç?k?p al??veri? etmelerin, radyo dinlenen pazar ö?leden sonralar?n?n dikkat ve sevgiyle anlat?ld??? bu panoramik roman, Orhan Pamuk'a hak etti?i ünü getiren olgun bir ilk kitapt?r.

"Pamuk adeta okurun elinden tutup onu kendi dünyas?nda dola?t?r?yor, birbirinin içine geçen sahnelerle, kar??la?malarla ve konu?malarla her ?eyi en ince ayr?nt?s?na kadar çözümlüyor." 
-Frankfurter Allgemeine-
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Cevdet Bey ve O?ullar?
Author Orhan Pamuk
Publisher Yap? Kredi Yay?nlar?
SKU BSR-0154
ISBN 9789750826313
Orhan Pamuk'a ilk ününü getiren bu büyük roman ?stanbullu bir ailenin yetmi? y?ll?k serüvenini hikâye ediyor. Yazar?n "Ülke, Aile, Roman" üzerine sonsözüyle...

Ni?anta?l? bir ailenin 20. yüzy?l?n ba??ndan itibaren üç ku?ak boyunca serüvenlerini anlatan bu kitap ev içlerinin renklerini, zaman?n ak???n?, günlük s?radan konu?malar? ak?lda yer eden kahramanlar arac?l???yla saptarken, okura geleneksel romandan al?nacak hazlar? bütünüyle veriyor. Abdülhamit döneminin son y?llar?nda, ?stanbul'un ilk Müslüman tüccarlar?ndan küçük dükkân sahibi Cevdet Bey'in tutkusu, hem i?lerini büyütmek, zenginle?tirmektir hem de "Bat?l? anlamda" ça?da?, modern bir aile kurmak. Kökü ta?raya uzanan geleneksel ailesini bir yana b?rakarak bu isteklerini gerçekle?tirmeye giri?en Cevdet Bey'in ve o?ullar?n?n hikâyesi, bir anlamda modernle?me u?ra?? içindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin özel hayat?n?n da hikâyesidir. Ev içlerinin, yeni apartman hayat?n?n, Bat?l?la?an büyük ailelerin, Beyo?lu'na ç?k?p al??veri? etmelerin, radyo dinlenen pazar ö?leden sonralar?n?n dikkat ve sevgiyle anlat?ld??? bu panoramik roman, Orhan Pamuk'a hak etti?i ünü getiren olgun bir ilk kitapt?r.

"Pamuk adeta okurun elinden tutup onu kendi dünyas?nda dola?t?r?yor, birbirinin içine geçen sahnelerle, kar??la?malarla ve konu?malarla her ?eyi en ince ayr?nt?s?na kadar çözümlüyor." 
-Frankfurter Allgemeine-
(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day