Cennete Kadar Yolun Var

Cennete Kadar Yolun Var

Author: Yusuf ORAN
$15.00 $12.50

Hayat?n?zda girece?iniz en önemli s?navlar? dü?ünün, haz?rlan?rken ilk yapaca??n?z ?ey ç?km?? sorulara bakmakt?r de?il mi? 
Tabii ki. 
Soru tarzlar?ndan ve konulardan yola ç?karak nas?l çal??aca??n?z? anlayabilirsiniz.
Ama bu s?navlar?n en kral? bile altm?? y?l?n?z? etkiler.
Gel gelelim s?navdan sonra da rahat edemezsiniz zaten… 
Bu sefer emekli olmaya çal???rs?n?z, ne yaz?k ki onun ç?km?? sorular? da yoktur. 
Emekli oldu?unuzda da sudan ç?km?? bal?k gibi ne yapaca??n?z? ?a??r?rs?n?z, hem haz?rlanaca??n?z bir s?nav da olmaz.
“Yahu ahiret vard? galiba, çal??acak bir ?ey de yok, ben ona çal??ay?m bari…” dersiniz ve s?nava üç gün kala bin dört yüz y?l?n konular?n? gözden geçirmeye çal???rs?n?z.
Peki bu s?navda ne kadar ba?ar?l? olabilirsiniz?
Sadece bir günahla cennetteki yerinizi kaç?rmak istemiyorsan?z, s?nava do?ru zamanlamayla, düzgün programlarla, günlük çal??man?z ?artt?r.
“Tamam da can?m, benim bu ders hakk?nda hiçbir bilgim yok!” diyorsan?z müjde!
S?navdaki sorular tek kitaptan soruluyor.
Ve her s?navda ayn? sorular...
Kitapsa bin dört yüz y?ld?r yay?nda...
Peki siz hâlâ almad?n?z m??

Book Title Cennete Kadar Yolun Var
Author Yusuf ORAN
Publisher Nesil Yayinlari
SKU NSL-0011
ISBN 9786051830865

Hayat?n?zda girece?iniz en önemli s?navlar? dü?ünün, haz?rlan?rken ilk yapaca??n?z ?ey ç?km?? sorulara bakmakt?r de?il mi? 
Tabii ki. 
Soru tarzlar?ndan ve konulardan yola ç?karak nas?l çal??aca??n?z? anlayabilirsiniz.
Ama bu s?navlar?n en kral? bile altm?? y?l?n?z? etkiler.
Gel gelelim s?navdan sonra da rahat edemezsiniz zaten… 
Bu sefer emekli olmaya çal???rs?n?z, ne yaz?k ki onun ç?km?? sorular? da yoktur. 
Emekli oldu?unuzda da sudan ç?km?? bal?k gibi ne yapaca??n?z? ?a??r?rs?n?z, hem haz?rlanaca??n?z bir s?nav da olmaz.
“Yahu ahiret vard? galiba, çal??acak bir ?ey de yok, ben ona çal??ay?m bari…” dersiniz ve s?nava üç gün kala bin dört yüz y?l?n konular?n? gözden geçirmeye çal???rs?n?z.
Peki bu s?navda ne kadar ba?ar?l? olabilirsiniz?
Sadece bir günahla cennetteki yerinizi kaç?rmak istemiyorsan?z, s?nava do?ru zamanlamayla, düzgün programlarla, günlük çal??man?z ?artt?r.
“Tamam da can?m, benim bu ders hakk?nda hiçbir bilgim yok!” diyorsan?z müjde!
S?navdaki sorular tek kitaptan soruluyor.
Ve her s?navda ayn? sorular...
Kitapsa bin dört yüz y?ld?r yay?nda...
Peki siz hâlâ almad?n?z m??

Deal of the Day