Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Cennet ve Cehennem

$495 $895

We have run out of stock for this item.


Cennet veya Cehennem insanın eninde sonunda gideceği yerdir. Allah Teâlâ, birisiyle kereminden kullarını mukâfatlandırırken, diğeri ile adaletini sergiler ve hak edenlere cezasını verir. Cennet ve Cehennem'e dair bilgilerimiz tamamen Kur'an'a ve Sünnet'e dayalıdır. Altı iman esasından "Ahirete iman"ın parçası olan Cennet ve Cehennem mevzuu, hakkında uzun uzun yorum yapmaya, değişik tahminlerde bulunmaya tahammülü olmayan bir konudur. Bu çalışmada biz Cennet ve Cehennem hakkında herşeyden önce Cenâb-i Hakk'in Kur'ân'ında bize verdiği bilgilere yer vermeye çalıştık. Zira bilginin en doğrusu Kur'ân'dadır. Bundan sonra, başta sahih hadis kitapları Buhârî ve Müslim olmak üzere Kutub-ü Sitte'den, daha sonra da ikinci üçüncü dereceden hadis kitaplarından istifade etmeye çalıştık. Zaman zaman tefsirlerin ve itikâda dair kelam kitaplarının da yardımına müracaat ettik. Ölüm, Kabir, Kıyamet, Ba's, Hasır, Hesap, Sual, Mizan, Sırat, sefaat, Havz, A'raf, Cennet ve Cehennem… Hepsi elinizdeki kitapta…



Author: Ali Unsal
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752786851
Dimensions: 0