Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin

Deal of the Day

Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin

Author: Timas
$12.95

“(Birbirine kavu?an o) iki denizden de inci ve mercan ç?kar.”(Rahmân, 22)

Book Title Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin
Author Timas
Date Published Feb 05, 2019

“(Birbirine kavu?an o) iki denizden de inci ve mercan ç?kar.”(Rahmân, 22)

Nübüvvet feyiz ve bereketinden olu?an deniz Hz. Fat?ma; velayet kemal ve yüceli?inin, ilim ve irfan?n?n umman? ise Hz. Ali idi. Bu iki mana denizinde cennet gençlerinin efendileri Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin(ra) vücut buldu.

Hz. Hasan, nübüvvet ve velayetin sedefinde boy veren benzersiz bir inci idi. Müslümanlar? birbirine k?rd?rmak, kan dökerek ittifaklar?n? bozmak isteyenlerin önüne, hakk? olan hilafetten feragat ederek set çekmi? ve in?a etti?i bar?? ile bir “inci” gibi de?erli oldu?unu göstermi?ti.

Hz. Hüseyin, denizin derinliklerinde ?zd?rap görmü?, ?zd?rap ya?am??, kanda bo?ulmu? bir mercan gibiydi. Hak ve adalet davas?nda sert ve tavizsizdi. Onun duru?u zulme ve haks?zl??a ba?kald?r?yd?. Ruhu her ?eyin en mükemmelini istiyordu. ?stedi?i mükemmelli?i Müslümanlara kazand?rmak için de hayat?n? feda etti.

Siyer ödüllü yazar Salih Suruç, Resulullah’?n(sav) “iki reyhan?m” diyerek iltifat etti?i Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin’i(ra) yazd?.

Cennet Gençlerinin Efendileri Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin(ra), Ehl-i Beyt sevgisiyle dolmak isteyenler için…

(Tan?t?m Bülteninden)