Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin

Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin

Author: Salih Suruç
$12.95

“(Birbirine kavu?an o) iki denizden de inci ve mercan ç?kar.”(Rahmân, 22)

Book Title Cennet Gençlerinin Efendileri - Hz. Hasan - Hz. Hüseyin
Author Salih Suruç
Publisher Timas Yayinlari
SKU TMS-0065
ISBN 9786050825152

“(Birbirine kavu?an o) iki denizden de inci ve mercan ç?kar.”(Rahmân, 22)

Nübüvvet feyiz ve bereketinden olu?an deniz Hz. Fat?ma; velayet kemal ve yüceli?inin, ilim ve irfan?n?n umman? ise Hz. Ali idi. Bu iki mana denizinde cennet gençlerinin efendileri Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin(ra) vücut buldu.

Hz. Hasan, nübüvvet ve velayetin sedefinde boy veren benzersiz bir inci idi. Müslümanlar? birbirine k?rd?rmak, kan dökerek ittifaklar?n? bozmak isteyenlerin önüne, hakk? olan hilafetten feragat ederek set çekmi? ve in?a etti?i bar?? ile bir “inci” gibi de?erli oldu?unu göstermi?ti.

Hz. Hüseyin, denizin derinliklerinde ?zd?rap görmü?, ?zd?rap ya?am??, kanda bo?ulmu? bir mercan gibiydi. Hak ve adalet davas?nda sert ve tavizsizdi. Onun duru?u zulme ve haks?zl??a ba?kald?r?yd?. Ruhu her ?eyin en mükemmelini istiyordu. ?stedi?i mükemmelli?i Müslümanlara kazand?rmak için de hayat?n? feda etti.

Siyer ödüllü yazar Salih Suruç, Resulullah’?n(sav) “iki reyhan?m” diyerek iltifat etti?i Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin’i(ra) yazd?.

Cennet Gençlerinin Efendileri Hz. Hasan(ra) ve Hz. Hüseyin(ra), Ehl-i Beyt sevgisiyle dolmak isteyenler için…

(Tan?t?m Bülteninden)

Deal of the Day