Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Celal Hoca

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


İmam Hatip Okulları’nın bânişi, bu güzide ilim-irfan ocaklarının maddî manevî rehberi ve son devrin en mümtaz ilim adamlarından biri olarak bilinen Mahmud Çelâleddin Ökten, “ÇELÂL HOCA” lakabıyla tanınan, ömrünü din-i mübin hizmetine vakfetmiş olanmüştesna bir şahsiyettir.Küçük yaşta Kurân-i Kerim’i hıfzeden ve üstün kabiliyeti ile kısa zamanda dikkatleri çeken “Çelâl Hoca”, medrese içâzetini müteakiben İstanbul’a gelmiş, Darülfünun’un Edebiyat şubesine devam ederken, bir yandan da medrese camiasıyla temas kurarak devrin üstadlarından hususî dersler almıştır. 1951 yılında dönemin iktidarına İmam Hatip Okulu Lâyihası’nı sunan ve bu teklifi kabul edilen “Çelâl Hoca”, bu unutulmaz hizmetiyle “İmam Hatip Okullarının bânişi” olarak yâdedilmektedir. Bugün memleket sathina yayılan İmam Hatip Okullarının maddî-manevî rehberi olarak kadirsinas milletimizin gönlündeki yerini alan “Çelâl Hoca”, İlâhî davete icabet edinceye kadar gerek muhtelif mekteplerde, gerekse cami derslerinde binlerce talebe yetiştirmiştir.Onun mücadele azmi ve hizmet aşkıyla dolu örnek hayatından kesitler sunan bu kitab, halihazırda hayatta olan talebeleri ve muhibbani ile temas kurularak hakkındaki bilgiler titizlikle derlenmek suretiyle hazırlanmıştır. Yayınevimiz, İmam Hatip neslinin manevî önderlerinden “Hacı Veyiszâde” “Mâhır İz Hoca” belgesellerinden sonra, bu kitabı sunmakla, mühim bir görevi îfâ etmenin kıvancı içindedir.Yâ Selâm!..

Author: Mustafa Ozdamar
Publisher: Kirk Kandil Yayinlari

ISBN 9789758225705
Dimensions: 0