Celal Hoca

Celal Hoca

$12.95
Imam Hatip Okullari’nin bânisi, bu güzide ilim-irfan ocaklarinin maddî manevî rehberi ve son devrin en mümtaz ilim adamlarindan biri olarak bilinen Mahmud Celâleddin Ökten, “CELÂL HOCA” lakabiyla taninan, ömrünü din-i mübin hizmetine vakfetmis olanmüstesna bir sahsiyettir.Küçük yasta Kurân-i Kerim’i hifzeden ve üstün kabiliyeti ile kisa zamanda dikkatleri çeken “Celâl Hoca”, medrese icâzetini müteakiben Istanbul’a gelmis, Darulfünun’un Edebiyat subesine devam ederken, bir yandan da medrese camiasiyla temas kurarak devrin üstadlarindan hususî dersler almistir. 1951 yilinda dönemin iktidarina Imam Hatip Okulu Lâyihasi’ni sunan ve bu teklifi kabul edilen “Celâl Hoca”, bu unutulmaz hizmetiyle “Imam Hatip Okullarinin bânisi” olarak yâdedilmektedir. Bugün memleket sathina yayilan Imam Hatip Okullarinin maddî-manevî rehberi olarak kadirsinas milletimizin gönlündeki yerini alan “Celâl Hoca”, Ilâhî davete icabet edinceye kadar gerek muhtelif mekteplerde, gerekse cami derslerinde binlerce talebe yetistirmistir.Onun mücadele azmi ve hizmet askiyla dolu örnek hayatindan kesitler sunan bu kitab, halihazirda hayatta olan talebeleri ve muhibbani ile temas kurularak hakkindaki bilgiler titizlikle derlenmek suretiyle hazirlanmistir. Yayinevimiz, Imam Hatip neslinin manevî önderlerinden “Haci Veyiszâde” “Mâhir Iz Hoca” belgesellerinden sonra, bu kitabi sunmakla, mühim bir görevi îfâ etmenin kivanci içindedir.Yâ Selâm!..
Book Title Celal Hoca
Author Mustafa Özdamar
Publisher Kırk Kandil Yayınları
SKU BSR-1836
ISBN 9789758225705
Imam Hatip Okullari’nin bânisi, bu güzide ilim-irfan ocaklarinin maddî manevî rehberi ve son devrin en mümtaz ilim adamlarindan biri olarak bilinen Mahmud Celâleddin Ökten, “CELÂL HOCA” lakabiyla taninan, ömrünü din-i mübin hizmetine vakfetmis olanmüstesna bir sahsiyettir.Küçük yasta Kurân-i Kerim’i hifzeden ve üstün kabiliyeti ile kisa zamanda dikkatleri çeken “Celâl Hoca”, medrese icâzetini müteakiben Istanbul’a gelmis, Darulfünun’un Edebiyat subesine devam ederken, bir yandan da medrese camiasiyla temas kurarak devrin üstadlarindan hususî dersler almistir. 1951 yilinda dönemin iktidarina Imam Hatip Okulu Lâyihasi’ni sunan ve bu teklifi kabul edilen “Celâl Hoca”, bu unutulmaz hizmetiyle “Imam Hatip Okullarinin bânisi” olarak yâdedilmektedir. Bugün memleket sathina yayilan Imam Hatip Okullarinin maddî-manevî rehberi olarak kadirsinas milletimizin gönlündeki yerini alan “Celâl Hoca”, Ilâhî davete icabet edinceye kadar gerek muhtelif mekteplerde, gerekse cami derslerinde binlerce talebe yetistirmistir.Onun mücadele azmi ve hizmet askiyla dolu örnek hayatindan kesitler sunan bu kitab, halihazirda hayatta olan talebeleri ve muhibbani ile temas kurularak hakkindaki bilgiler titizlikle derlenmek suretiyle hazirlanmistir. Yayinevimiz, Imam Hatip neslinin manevî önderlerinden “Haci Veyiszâde” “Mâhir Iz Hoca” belgesellerinden sonra, bu kitabi sunmakla, mühim bir görevi îfâ etmenin kivanci içindedir.Yâ Selâm!..

Deal of the Day