Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

CAN Türkçe Çalışma Kitabı-4 (Workbook)

$2595

Can Türkçe Öğretim Seti 4, 10-12 yaş grubu ilkokul öğrencilerine Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu set; konuşma, yazma, dinleme, pratik yapma, tekrar etme ve şarkı söyleme gibi etkinliklerle öğrencilerin daha çok sözlü ve yazılı olarak iletişim kurmalarını amaçlamaktadır. Öğrenci, ders işlenirken sadece dinleyici ve izleyici durumunda olmayıp dersi tamamlayan, dersin içinde aktif rol alan bir konuma sahip olacaktır. Öğrenci konuları sadece dinleyerek ve izleyerek değil bizzat rol alıp uygulayarak öğrenecektir. Can Türkçe Öğretim Seti 4’te kullanılan diyaloglar 10-12 yaş grubu ilkokul öğrencilerinin kolaylıkla kavrayabileceği kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmaktadır.

Author: Komisyon
Publisher: Nevlisan Yayinlari

ISBN 9781911533573
Dimensions: 0