Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Cahiliye’de ve Hz. Peygamber Zamanında Kan Davası

$895 $1095

Bu çalışma, kan davası töresinin Arap Yarımadası’ndaki uygulamasını dinî, iktisadî ve kültürel kökleri ve toplumsal yapıya yansımalarını da kapsayan geniş bir çerçevede ele almaktadır. Çalışma, Câhiliye çağı olarak adlandırılan İslam öncesi dönem ile Hz. Peygamber’in risâlet dönemini kapsamaktadır. Bu çerçevede Arap toplumunun birincil sosyal yapısı olan kabilenin oluşumu ve bu oluşumun kan davası töresiyle ilişkisi üzerinde durulmakta ve bu açıdan ele alınan tarih dilimi içindeki değişim süreçleri ve dinamiklerin çok yönlü analizi yapılmaktadır.
 
 Kabile merkezli bir toplumsal yapının aslî unsurunu teşkil eden kan davası bağlantılı çatışmalar, İslam öncesi dönemde kabilelerin parçalanmasına, kimi zaman tarih sahnesinden silinmesine, toplu ölüm ve göçlere neden olmuş iken, bu tablo Hz. Peygamber döneminde nasıl bir şekil aldı ve nasıl bir seyir izledi? Kan davası geleneği, Bedir ve Uhud savaşları dahil olmak üzere İslam’ın nebevî dönemindeki siyasal gelişmeler üzerinde nasıl bir etkide bulundu? İslâmî dönemde yaşanan birçok kırılma noktasında kan davası töresinin etkisi oldu mu? Kitapta bütün bu sorulara klasik İslam literatürünün yanı sıra Batı ve Doğu’dan birçok kaynak eserden yararlanılarak cevaplar verilmektedir. Kapsamı ve odaklandığı sorunlar itibariyle Türkçede yayınlanan ilk telif çalışma olan elinizdeki eser, kan davası töresinin tarihin bir evresindeki durumunu ve günümüzde de devam eden yansımalarını anlamamızı sağlamanın ötesinde, Hz. Peygamber’in mücadelesini ve İslam’ın bir din olarak toplumsal alanla olan etkileşimini kavramak bakımından da oldukça değerli görüş ve değerlendirmeler içermektedir.

Author: Hacı Mehmet Altuntaş
Publisher: KURAMER / KUR'AN ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

ISBN 9786059437493
Dimensions: 6x9 inches
Pages: : 260