Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Çağlayanlar

$395

We have run out of stock for this item.


Türk Klasikleri Orta öğretim 100 temel Eser.. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, gerek ele aldığı konular, gerekse eserlerinin dili bakımından Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. çeşitli devlet görevlerinde bulunmakla beraber edebiyatla ilişkisini kesmemiş, ilk eserlerinden itibaren mahallî konulan işlemeye gayret etmiştir.

Ahmet Hikmet, edebiyata başladığı Servet-i Fünun edebiyatının ferdiyetçi sanat anlayışını terk ederek, sosyal meselelere ağırlık veren eserler kaleme almıştır. II. Meşrutiyetin ilanının ardından kuvvetlenen milliyetçi hareketler içinde yer alarak, bu düşüncenin gelişmesi ve yerleşmesi için edebiyatı bir vasıta olarak kullandı. Yine bu yıllarda gelişen Türkçenin ağır bir üslupla değil, sade ve anlaşılır bir üslup ve dille yazımı anlayışına sahip çıkarak eserlerindeki dili ve üslubu daha anlaşılır kıldı.Author: Ahmet Hikmet Muftuoglu
Publisher: Zambak

ISBN 9789752661615
Dimensions: 0