Büyük Sihir

Deal of the Day

Büyük Sihir

Author: Basari
$13.95
Ye. Dua Et, Sev'in yazar? Elizabeth Gilbert'tan, iyi bir yazar olmak, yarat?c? bir ömür sürmek üzerine e?siz ya?am dersleri...

?çindeki gizli hazineleri gün ?????na ç?karacak cesaretin var m?? Bak?n, içinizde hangi gizli hazinelerin yatt???n? ben bilemem. Ama, içinizde sakl? muhte?em ?eyler oldu?undan hiç ku?kum yok. Gayet emin bir ?ekilde söylüyorum, çünkü hepimizin yürüyen gizli hazine depolar? oldu?umuza inan?yorum. 

Evrenin, hem kendini hem de bizi e?lendirmek için bize oynad??? en eski ve cömert oyunlardan biri oldu?una inan?yorum bunun: Evren hepimizin içine tuhaf cevherler gizliyor ve geri çekilip, acaba onlar? bulabilecek miyiz diye bizi izliyor. Yarat?c? ya?am, bu cevherleri ortaya ç?karma mücadelesidir. S?radan bir varolu?u daha büyülü bir varolu?tan ay?ran ?ey, bu aray??a ç?kabilme cesaretidir. Bu aray???n hayret verici sonuçlar? olabilir i?te benim Büyük Sihir dedi?im ?ey bu.

Nas?l yazar olunur? Esin perisinin ilgisini çekmek için ne yapmak gerekir? ?çimizdeki korkulu sesleri nas?l susturabiliriz? Kendimiz olmay? nas?l ba?arabiliriz? Hayallerimize ula?mak için ne yapmal?y?z? Elizabeth Gilbert'tan, iyi bir yazar olmak, yarat?c? bir ömür sürmek üzerine e?siz ya?am dersleri...
(Tan?t?m Bülteninden)
Book Title Büyük Sihir
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Ye. Dua Et, Sev'in yazar? Elizabeth Gilbert'tan, iyi bir yazar olmak, yarat?c? bir ömür sürmek üzerine e?siz ya?am dersleri...

?çindeki gizli hazineleri gün ?????na ç?karacak cesaretin var m?? Bak?n, içinizde hangi gizli hazinelerin yatt???n? ben bilemem. Ama, içinizde sakl? muhte?em ?eyler oldu?undan hiç ku?kum yok. Gayet emin bir ?ekilde söylüyorum, çünkü hepimizin yürüyen gizli hazine depolar? oldu?umuza inan?yorum. 

Evrenin, hem kendini hem de bizi e?lendirmek için bize oynad??? en eski ve cömert oyunlardan biri oldu?una inan?yorum bunun: Evren hepimizin içine tuhaf cevherler gizliyor ve geri çekilip, acaba onlar? bulabilecek miyiz diye bizi izliyor. Yarat?c? ya?am, bu cevherleri ortaya ç?karma mücadelesidir. S?radan bir varolu?u daha büyülü bir varolu?tan ay?ran ?ey, bu aray??a ç?kabilme cesaretidir. Bu aray???n hayret verici sonuçlar? olabilir i?te benim Büyük Sihir dedi?im ?ey bu.

Nas?l yazar olunur? Esin perisinin ilgisini çekmek için ne yapmak gerekir? ?çimizdeki korkulu sesleri nas?l susturabiliriz? Kendimiz olmay? nas?l ba?arabiliriz? Hayallerimize ula?mak için ne yapmal?y?z? Elizabeth Gilbert'tan, iyi bir yazar olmak, yarat?c? bir ömür sürmek üzerine e?siz ya?am dersleri...
(Tan?t?m Bülteninden)