Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Boyun Çevseni (Çevşenü'l Kebir)

$295

We have run out of stock for this item.


Peygamberimiz (asm) Efendimiz Hazretleri Hazret-i Alî’ye, Hazret-i Alî de oğlu Hazret-i Hüseyin’e rivâyet ettiler, dediler ki: “Peygaberimiz (asm)’dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Ühüd  Dağı’na gidiyordu, hava gayet sıcaktı. Aleyhissalâtu Vesselâm Efendimiz buyurdular: ‘Gökyüzüne baktım ve Allâh’a dua ettim. Gök kapıları açıldı, Cebrâîl (aş) nûrlara bürünmüş olduğu halde nâzil oldu.’ Dedi: ‘Sana Cenâb-i Hakk’tan selâm ve tahiyye ve ikrâm-i hediye getirdim.’ Ben ta’zîmen selâmlarını aldım. Cebrâîl (aş) buyurdular: ‘Üzerinden şu zırhını çıkar, bu duâyi oku! Bu duâyi üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’sîri vardır.’ Peygamber Efendimiz Cibrîl-i Emîn’e sordu: ‘Bu duânın te’sîri ve hâssası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de sâmil midir?’ Cebrâîl (aş): ‘Bu duâ Allâh u Azîmu’s-sân tarafından sana ve ümmetine hediyedir. Bu duânın sevâ bini  Allâh u Azîmu’ssân’dan gayri kimse bilmez!’ dedi.” Çevşenü’l-Kebîr duâsi, kısa adıyla Çevsen, Sevgili Peygamberimiz’in (aşm) bin bir ismiy le Allâh’a (cc) münâcâti, sığınması ve duâsidir. Author: Ahmet Husrev
Publisher: Hayrat vakfi

ISBN 1000000022391
Dimensions: 0