Boyun Çevseni (Çevşenü'l Kebir)

Boyun Çevseni (Çevşenü'l Kebir)

Author: Ahmet Husrev
$3.95

Peygamberimiz (asm) Efendimiz Hazretleri Hazret-i Alî’ye, Hazret-i Alî de oğlu Hazret-i Hüseyin’e rivâyet ettiler, dediler ki: “Peygaberimiz (asm)’dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Ühüd  Dağı’na gidiyordu, hava gayet sıcaktı. Aleyhissalâtu Vesselâm Efendimiz buyurdular: ‘Gökyüzüne baktım ve Allâh’a dua ettim. Gök kapıları açıldı, Cebrâîl (aş) nûrlara bürünmüş olduğu halde nâzil oldu.’ Dedi: ‘Sana Cenâb-i Hakk’tan selâm ve tahiyye ve ikrâm-i hediye getirdim.’ Ben ta’zîmen selâmlarını aldım. Cebrâîl (aş) buyurdular: ‘Üzerinden şu zırhını çıkar, bu duâyi oku! Bu duâyi üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’sîri vardır.’ Peygamber Efendimiz Cibrîl-i Emîn’e sordu: ‘Bu duânın te’sîri ve hâssası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de sâmil midir?’ Cebrâîl (aş): ‘Bu duâ Allâh u Azîmu’s-sân tarafından sana ve ümmetine hediyedir. Bu duânın sevâ bini  Allâh u Azîmu’ssân’dan gayri kimse bilmez!’ dedi.” Çevşenü’l-Kebîr duâsi, kısa adıyla Çevsen, Sevgili Peygamberimiz’in (aşm) bin bir ismiy le Allâh’a (cc) münâcâti, sığınması ve duâsidir. 

Title Boyun Çevseni (Çevşenü'l Kebir)
Author Ahmet Husrev
Publisher Hayrat vakfi
SKU BSR-0975
ISBN 1000000022391

Peygamberimiz (asm) Efendimiz Hazretleri Hazret-i Alî’ye, Hazret-i Alî de oğlu Hazret-i Hüseyin’e rivâyet ettiler, dediler ki: “Peygaberimiz (asm)’dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Ühüd  Dağı’na gidiyordu, hava gayet sıcaktı. Aleyhissalâtu Vesselâm Efendimiz buyurdular: ‘Gökyüzüne baktım ve Allâh’a dua ettim. Gök kapıları açıldı, Cebrâîl (aş) nûrlara bürünmüş olduğu halde nâzil oldu.’ Dedi: ‘Sana Cenâb-i Hakk’tan selâm ve tahiyye ve ikrâm-i hediye getirdim.’ Ben ta’zîmen selâmlarını aldım. Cebrâîl (aş) buyurdular: ‘Üzerinden şu zırhını çıkar, bu duâyi oku! Bu duâyi üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük te’sîri vardır.’ Peygamber Efendimiz Cibrîl-i Emîn’e sordu: ‘Bu duânın te’sîri ve hâssası yalnız bana mıdır? Yoksa ümmetime de sâmil midir?’ Cebrâîl (aş): ‘Bu duâ Allâh u Azîmu’s-sân tarafından sana ve ümmetine hediyedir. Bu duânın sevâ bini  Allâh u Azîmu’ssân’dan gayri kimse bilmez!’ dedi.” Çevşenü’l-Kebîr duâsi, kısa adıyla Çevsen, Sevgili Peygamberimiz’in (aşm) bin bir ismiy le Allâh’a (cc) münâcâti, sığınması ve duâsidir. 

Deal of the Day