Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bostan Ve Güli̇stan (Gonca)

$495 $795

Bostan ve Gülistan, iranlı ünlü şair, Sadi'ye ait çok değerli iki eserdir. Bostan, Sadi-i şirazî'nin hikâyelerinden meydana gelen ahlâkî ve didaktik bir mesnevîdir. Sadi bu eserini 1257 yılında tamamlamıştır. Bu mesnevî dört bin beyittir. Sadi, kitaba Bostan adını vermediği hâlde bu eser, Bostan adıyla tanınıp çoğaltılmıştır. Eserdeki hikâyelerin bir kısmında Sadi gezip gördüğü yerleri anlatmıştır. Diğer hikâyelerin konusunu da ya yazılı kaynaklardan ya da Sadi'nin hatıralarından alınan olaylar teşkil etmektedir. Bostan ve Gülistan'da; ahlâk, siyaset, devlet yönetimi gibi konuları ustaca işlenmiştir. Bu konuların yanı sıra; aşk, eğitim, görgü kuralları gibi konulara da yer verilmiştir.Author: Sadi Sirazi
Publisher: Gonca

ISBN 9786054189502
Dimensions: 0