Boğaziçi Notları -1

Boğaziçi Notları -1

Author: Ibrahim Refik
$0.99

"Doğrusunu söylemek gerekirse bu kitap şu üstünde yaz?ld?... Evet bu çal??ma bir vapur okumalar? meyvesi... Dile kolay, bu kitab?n yazar? alt? y?l boyunca her sabah Üsküdar'dan Eminönü'ne, Bo?azıcı'nın yorgun vapurlar?yla mart? sesleri e?li?inde Bâb-? Âli'nin yolunu tuttu. 

Ve gün bitimiyle birlikte de, Bo?az sular?nda ???ldayarak rakseden yakamozlar e?li?inde hanesine döndü.

?airin bir ta??na koskoca Acem mülkünü feda eyledi?i ?ehr-i ?stanbul'un iki yakas? aras?ndaki bu gidi? geli?lerin yazar aç?ş?ndan oldukça verimli geçti?i söylenebilir. Öyle ki bu küçük zaman dilimlerinde epeyce okuyup du?unme imkan? oldu.

Elinizdeki kitap da yazar?n vapur okumalar?ndaki tefekkür damlalar?n?n sab?rla golle?mesiyle ölü?tu.

Renkli bir du?unce armonisi ihtiva eden Bo?azıcı kokulu bu kitaptan istifade edece?inizi ümit ediyoruz.
(Arka Kapak)

Book Title Boğaziçi Notları -1
Author Ibrahim Refik
Publisher Albatros Yay?nlar?
SKU BSR-0300
ISBN 9789758540143

"Doğrusunu söylemek gerekirse bu kitap şu üstünde yaz?ld?... Evet bu çal??ma bir vapur okumalar? meyvesi... Dile kolay, bu kitab?n yazar? alt? y?l boyunca her sabah Üsküdar'dan Eminönü'ne, Bo?azıcı'nın yorgun vapurlar?yla mart? sesleri e?li?inde Bâb-? Âli'nin yolunu tuttu. 

Ve gün bitimiyle birlikte de, Bo?az sular?nda ???ldayarak rakseden yakamozlar e?li?inde hanesine döndü.

?airin bir ta??na koskoca Acem mülkünü feda eyledi?i ?ehr-i ?stanbul'un iki yakas? aras?ndaki bu gidi? geli?lerin yazar aç?ş?ndan oldukça verimli geçti?i söylenebilir. Öyle ki bu küçük zaman dilimlerinde epeyce okuyup du?unme imkan? oldu.

Elinizdeki kitap da yazar?n vapur okumalar?ndaki tefekkür damlalar?n?n sab?rla golle?mesiyle ölü?tu.

Renkli bir du?unce armonisi ihtiva eden Bo?azıcı kokulu bu kitaptan istifade edece?inizi ümit ediyoruz.
(Arka Kapak)

Deal of the Day