BiZiM YUVAMIZ

Save

ISIK

$ 6.95 $ 11.00
SKU: ISK-365
ISBN: 9789752787353
Prof.Dr.Abdulhakim YUCE / ISIK YAYINLARI

Share:
DÜNYA VE AHiRETE BAKAN YÖNLERiYLE BiZiM YUVAMIZ

"Aile küçük bir millet, millet de büyük bir ailedir. Bir hanedeki nizamsızlık ve dağınıklık, o hane insanlarının derbederliğine ve ruh perişanlığına işarettir. Bu hâldeki ailelerden oluşan bir milletin idaresinde, eğitiminde, ticaretinde hatta onu geleceğe taşıyacak kültür ve medeniyette de dağınıklık ve düzensizlik hâkim olacaktır. Öyle ise toplumun düzen ve ahlâk noktasındaki problemlerini çözmeye niyetli kimselerin aileden işe başlamaları, aileyi aslına uygun bir sistematikle oluşturup muhafaza etmeyi hedeflemeleri en akıllıca yol olacaktır."

Bu kitapta ehemmiyetine binaen; Cennet'ten bir köşe olan yuvanın özellikleri, ailenin daha baştan sağlam temeller üzerine kurulabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar, ailede Allah ile irtibat, eşler arası iletişim, görev ve sorumluluklar ve son olarak boşanma gibi konulara yer verilmiştir.

Our brands