Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bizim Firavun

$695 $1095

We have run out of stock for this item.


"Firavun, krallık veya sultanlığı ifade eden bir kelime olmasına rağmen zulümle o kadar bütünleşmiştir ki zikri geçtiğinde akla Mısır'a hükmeden krallardan ziyade zulüm ve tiranlık gelmektedir. Hatta denilebilir ki bu kelime artık zulmü ifade adına milletlerin ortak kullandığı bir sözcük haline gelmiştir.
Her ümmetin bir firavunu vardır ve tarih içinde pek çok örneği bulunan firavunlardan Efendimiz'in (sallallahü aleyhi ve sellem) payına düşeni de Ebû Cehil olmuştur. O âdeta kendisinden önceki firavunların mini bir ""prototip""i gibidir.
Ebû Cehil, ""ilk"" olmadığı gibi ""son"" da değildir; o, dün olduğu gibi bugün de vardır ve yarınları yaşayanlar da maalesef bu tiran örnekleriyle karşılanacaklardır.
Bizim Firavun, Ebû Cehil portresi sunmaya matuf bir çalışma; onun ""numara"" ve ""drop""unu ortaya koyup elbisesinin ölçülerini verme istikametinde bir adım. Farkı, onu tarihte kalmış bir kimlik olarak görme yerine bugün ve yarınlarda ortaya çıkmış ve çıkacak firavunları teşhis etmede elimize ipuçları veriyor olması. Bir diğer ifadeyle kıtalar arası faaliyetlerinde Ebû Cehil'i yakalayıp günümüz insanına tanıtma hedefi taşıması."


Author: Resit Haylamaz
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752783669
Dimensions: 0