Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir'le Bir Olmak

$1095 $1295

We have run out of stock for this item.


Bir'le Bir Olmak - İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile adlı eserinde Henry Çorbin, İbn Arabî'nin vahdet-i vücut tasavvurunu, aşk ve muhayyile kavramları üzerinden yeniden yorumlar. Bu yorumun başlıca unsurları; Allah'ın rahmet nefesinin ürünü olarak Rab-kul irtibatı, aşkın bu irtibattaki rolü ve bu irtibata bağlı vahdet ve yaratılış tanımları, kalbin ve himmetin yaratıcı gücü ve bir tecelli olarak namazdır. Yaratılanı var eden aşkla benliğine ulaşan arif, himmetinin gücüyle, muhayyilesinde yarattığı hayali, hayallerin dünyasından hislerin dünyasına indirerek gözle görünür hale getirebilir. Bu işe dünyevi bir tecellide Rabbının müşahedesidir. Çorbin'in yorumuyla İbn Arabî'nin düşüncesi, aynı yaratılış gibi kendini sürekli yenileyen bir aşk şarkısına dönüşür: Kulun şarkısına yani Rabbin şarkısına...

Çağdaş Batı Felsefesi yanında İslam Felsefesi, tasavvuf ve Şii inancı ile geleneklerine de vakıf olan ünlü Fransız filozof Çorbin bu çalışmayla, daha önce çeviri ve şerhlerini sunduğu Suhreverdi, Molla Sadra Sırâzı ve Rûzbehân gibi isimlere İbn Arabî'yi de ekler. İstanbul'dan Tahran'a oradan bütün İran topraklarına uzanan çileli yolculukların ve araştırmaların meyvesi olan Bir'le Bir Olmak - İbn Arabî Tasavvufunda Yaratıcı Muhayyile, hayatı boyunca yaklaşık otuz çalışma kaleme alan Çorbin'in ustalık eserleri arasında gösterilmektedir.

Author: Henry Corbin
Publisher: Pinhan Yayincilik

ISBN 9786055302207
Dimensions: 0