Bir Uyuyup Uyanalim

Kitap Yurdu

$ 14.95 
SKU: ANTS-GKK-267
ISBN: 9789751037596
Irfan Degirmenci / Inkilap Kitabevi

Share:

Zaman zaman haberlere konu olan anket çal??malar? vard?r hani, “A?a??dakilerden hangisinin kom?unuz olmas?n? istemezsiniz?” diye sorulan… O anketlerde en çok i?aretlenen ??klar?n hepsini dü?ünün ?imdi. Kimden nefret ediliyorsa onlar? dü?ünün. Nefret suçlar?n?n kurbanlar?n? dü?ünün. Önyarg?yla yakla??lanlar? dü?ünün. Ötekile?tirilenleri dü?ünün. D??lananlar?, kovulanlar?, ayr?mc?l??a ve haks?zl??a u?rayanlar? dü?ünün. Hakl?yken haks?z konuma dü?ürülenleri, kap?n?n önüne konulmak istenenleri dü?ünün…

Yeterince dü?ündüyseniz okumaya ba?layabilirsiniz. Uykunuz geldi?i anda, hiç çekinmeyin, kitab? bir kenara koyup gözlerinizi yumun. Bir uyuyup uyanal?m, her ?ey daha güzel olacak, biliyorum…

?rfan De?irmenci
Eski bir televizyoncu ;)

Our brands