Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Şehrin Ruhu: ERZURUM

$895 $1095

Sıtkı Aras Erzurum'un Manevi Mimarları'nda tanıtmaya başladığı Erzurum'u ve Erzurumluyu elinizdeki eserle tamamlıyor. Erzurum insanını coğrafyası, tarihi ve kültürü içinde inceliyor. "Duruşu" ve "sükutu"yla meşhur olan Erzurumlunun derin tabakalarına inerek dadaş (aksiyoncu) tipini, veli (gönül adamı) tipini, hanedan (bey) tipini, mütefekkir ve alım tipini, nüktedan tipini örnekleriyle bizlere anlatıyor. Tüccar tıpının neden doğmadığını, Erzurum'un aziz ve kıymetli evladı Sıtkı Aras bizlere gösteriyor. Bir şehrin ruhunda bir şehri bulacaksınız, Erzurum'u.Author: M. Sitki Aras
Publisher: Dergah Yayinlari

ISBN 9789757032670
Dimensions: 0