Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Omür Boyunca

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Bir Ömür Boyunca, dergi ve gazetelerdeki neşirlerinde göze çarpan eksiklikler ve fazlalıklar giderilerek; yeni bir düzenlemeyle yayına hazırlanmıştır. Bu eser Refik Halid Karay (1888-1965) 'ın ölümünden sonra derlenen hâtırat kitaplarındandır. İçindekiler - Takdim - Giriş - Refik Halid'in Hayat Hikayesi ve Hatıraları - I. Bölüm - Bir Ömür Boyunca - II. Bölüm - Günler Geçerken - III. Bölüm - Perakende Hatıralar - Karşılaştırma

Author: Refik Halid Karay
Publisher: INKILAP KITABEVI

ISBN 9789751028860
Dimensions: 0