Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Fikir ve Aksiyon İnsanı Olarak Fethullah Gülen

$1695 $1700

Hiç süphesiz Fethullah Gülen, fikirleri ve aksiyonuyla Türkiye’nin son yarım asrına damgasını vuran en önemli sahsiyetlerden birisidir. Bugüne kadar hakkında pek çok çalısma yapılmıstır. Farklı dillerde yapılan ve daha ziyade biyografi tarzında kaleme alınan veya ilham verdigi Hizmet hareketini merkeze yerlestiren bu çalısmalar genellikle Gülen’in entelektüel birikimi üzerinde yeterince durmazlar.
Gülen, on bes asırlık uzun bir gelenegin çagdas bir mümessilidir. Arastırmacı-yazar Yüksel Çayıroglu, “Bir Fikir ve Aksiyon Insanı Olarak Fethullah Gülen” adlı bu çalısmayla, bir Islam âlimi, bir ârif, bir sûfi, bir mütefekkir, bir mürsid ve egitimci, bir barıs insacısı, belâgatli bir hatip, velûd bir yazar, hakîm bir sair olarak Fethullah Gülen’in entelektüel portresini ortaya koymaya çalısıyor.


Author: Yuksel Cayiroglu
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368398
Dimensions: 6.5 x 9.5 inches
Pages: : 487