Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Fikir Senfonisi İstişare

$1195 $1395

Bu kitap, Müslümanların gerek bireysel gerekse toplumsal hayatlarında en fazla ihtiyaç duydukları “istişare” konusunun her yaş ve her seviyede insanın rahatlıkla okuyup anlayabileceği üslûpla kaleme alınmış bir çalışmadır. Ana iskeleti Türkiye’de yazılmaya başlanan bu kitap, bir seri sohbet ve seminer programlarının sonucunda ortaya çıktı. Bir yıl boyunca devam eden ders notlarının zayi olmaması ve başkalarının da istifadesine sunulması fikri arkadaşlarımızın da isteği ile galip gelince kitap olarak yayınlamaya karar verdik.

Author: Taceddin Kayaoglu
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682366530
Dimensions: 6x8 inches
Pages: : 181