Bir Dunyanin Esiginde

Save

iletisim

$ 24.95 
SKU: ILT-011
ISBN: 9789754703672
Cemil Meric / iletisim

Share:

Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazar?n dü?ünce serüveninde bir dönüm noktas?. Avrupa d??? kültürler ve Do?u, yazar?n tecessüslerin co?rafyas?na Hint'le, Hint Edebiyat? çal??mas?yla girdi. Olemp'i ararken Himalaya ç?km??t? kar??s?na. Kitap, al???lm?? edebiyat tarihi ve incelemesi kal?b?na uymaz. Meriç'in Do?u'yu ve mazlum medeniyetler i Türkiye'nin dü?ünce gündemine sokma çabas?n?n ilk ifadesi, hatta manifestosudur: Hint, bir kitab?n ilk cümlesi. Onu sizler için yazd?m.

Our brands