Bir Dunyanin Esiginde

Deal of the Day

Bir Dunyanin Esiginde

Author: Cemil Meric
$24.95

Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazar?n dü?ünce serüveninde bir dönüm noktas?. Avrupa d??? kültürler ve Do?u, yazar?n tecessüslerin co?rafyas?na Hint'le, Hint Edebiyat? çal??mas?yla girdi. Olemp'i ararken Himalaya ç?km??t? kar??s?na. Kitap, al???lm?? edebiyat tarihi ve incelemesi kal?b?na uymaz. Meriç'in Do?u'yu ve mazlum medeniyetler i Türkiye'nin dü?ünce gündemine sokma çabas?n?n ilk ifadesi, hatta manifestosudur: Hint, bir kitab?n ilk cümlesi. Onu sizler için yazd?m.

Book Title Bir Dunyanin Esiginde
Author Cemil Meric
Publisher iletisim
SKU BSR-0984
ISBN 9789754703672

Cemil Meriç'in ilk telif eseri ve yazar?n dü?ünce serüveninde bir dönüm noktas?. Avrupa d??? kültürler ve Do?u, yazar?n tecessüslerin co?rafyas?na Hint'le, Hint Edebiyat? çal??mas?yla girdi. Olemp'i ararken Himalaya ç?km??t? kar??s?na. Kitap, al???lm?? edebiyat tarihi ve incelemesi kal?b?na uymaz. Meriç'in Do?u'yu ve mazlum medeniyetler i Türkiye'nin dü?ünce gündemine sokma çabas?n?n ilk ifadesi, hatta manifestosudur: Hint, bir kitab?n ilk cümlesi. Onu sizler için yazd?m.