Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Çanakkale Destanı Şehadetname (Çanta Boy)

$099 $995

We have run out of stock for this item.


Osmanlılarda hem diploma hem de şehitlik belgesi manasına gelen Şehadetname Çanakkale'ye giden Istanbul Erkek Lisesi talebelerinin başından geçenleri anlatıyor.Roman, 1915'te okullarını bırakarak gittikleri cephede destan yazan gençlerin destanını gözler önüne seriyor.

Romanda, sadece cephede değil cephe gerisinde yaşananlara da yer veriliyor. Tarihi romanlarda ağırlıklı olarak savaşlardan ve erkeklerin yaptığı işlerden bahsedilmesine karşın Halide Alptekin, bir kadın gözüyle savaşı sorguluyor. Kitapta Cevad Paşa ile boğazın tabyalarını geziyorsunuz, Seyyid Onbaşı ile birlikte kaldırıyorsunuz 275 kiloluk mermiyi. Kendinizi kâh Boğaz'da Nusrat Mayın Gemisi'nde buluyorsunuz, kâh Mecidiye Tabyası'nda askerlerin yanında. Kâh Anafartalar'da Mustafa Kemal'in yanında oluyorsunuz kâh Ýstanbul'da Gülhane Hastanesi'nde. Eyüp Sultan'da dua ediyorsunuz. Esir alınan Müstecib Onbaşı Denizaltısı'nı geziyorsunuz.Author: Halide Alptekin
Publisher: Yitik Hazine Yayinlari

ISBN 9789944766289
Dimensions: 0