Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bir Alim Portresi - M.Fethullah Gülen Hocaefendi

$795 $1395

We have run out of stock for this item.


Eserleri, entelektüel birikimi ve aksiyoner tavrıyla günümüz İslâm düşünce dünyasına farklı bir dinamizm kazandıran Fethullah Gülen Hocaefendi ve 'Adanmışlar Hareketi' son zamanlarda hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkate değer sosyal olgularından biri haline geldi.

Özellikle Batı'da Hizmet Hareketi'ne yönelik yapılan bilimsel çalışmalara ülkemizden de yeni bir eser katıldı. Nil Yayınları, Fethullah Gülen'in ilmi yönünü derinlemesine irdeleyen ve araştıran bir eser yayımladı. Bir Âlim Portresi/Fethullah Gülen Hocaefendi isimli bu akademik çalışmayla Gülen'in düşüncesinin somut ve soyut gerçekleri gözler önüne seriliyor.

Editörlüğünü Prof. Dr. Hamza Aktan'ın yaptığı kitap, Prof. Dr. Beşir Gözübenli, Prof. Dr. İsmail Köksal, Prof. Dr. Mesut Erdal, Prof. Dr. Osman Güner, Prof. Dr. Yener Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Akçay, Doç. Dr, Muhittin Akgül, Doç. Dr. İsmail Acar, Doç. Dr. Ahmet Faruk Kılıç, Yrd. Doç. Musa Kazım Gülçür ve Dr. Ali Baz Bilici'nin Hocaefendi'nin farklı konularda ve değişik zaman dilimlerindeki söyleşilerini, eserlerindeki görüş ve düşüncelerini mercek altına alan bilimsel makale ve tebliğlerinden oluşuyor.

Türkiye'nin önemli akademisyenleri tarafından kaleme alınan bu özgün çalışma, Fıkıh'tan Kelâm'a, Tefsir'den Hadis'e Hocaefendi'nin İslamî ilimlerdeki vukufiyeti ve konumuna ayna tutmanın yanı sıra Hocaefendi'nin güncel problemlerle ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini İslâmi ilimler açısından değerlendiriyor. Kısacası, Hocaefendi'nin düşünce dünyasına yapılan yolculuktan bazı kesitleri sizler için derledik.Author: Hamza Aktan
Publisher: Nil Yayinlari

ISBN 9789753156622
Dimensions: 0