Bilmem, Seviyor Gibiydi

Deal of the Day

Bilmem, Seviyor Gibiydi

$13.95

En kötüsü de?il miydi? “Bilmem seviyor gibiydi...” demek. S?rf sevdi?in için onun gülümsemelerini üzerine al?nd?n. Seninle konu?mas?n?, yan?nda yürümesini veya ba?kalar?na anlatamad???n? gelip sana anlatmas?n?... “Sevdi?i için” diyerek ve inanarak hayaller kurdun. Çevrendeki insanlarla mutlulu?unu payla?t?n. ?çinde tarifsiz bir sevinç, s?cakl?k vard?. Bu tür mutluluklar güzel bir filmin fragman? gibi k?sa sürer. Ve gözlerin, onun bir ba?kas?na ait oldu?una ?ahit oldu. O an, enkaz alt?ndaym?? gibi hissettin kendini, sonra k?yametler kopmaya ba?lad? kalbinde. Günlerce evden ç?kmak istemedin, telefonun hep kapal?yd?. ?ark?lara s???nd?n. Sana iyi gelmeyece?ini bildi?in halde gecelerce o ?ark?larla a?lad?n. Aynadaki yüzüne sövdün, ba??rd?n, sitem ettin. Ve “Neden bu kadar çok kap?ld?n?” diye sordun kendine.

Book Title Bilmem, Seviyor Gibiydi
Author Mehmet Ali K?l?nç
Publisher Oplimpos YAYINLARI
SKU BSR-0549
ISBN 9786059609395

En kötüsü de?il miydi? “Bilmem seviyor gibiydi...” demek. S?rf sevdi?in için onun gülümsemelerini üzerine al?nd?n. Seninle konu?mas?n?, yan?nda yürümesini veya ba?kalar?na anlatamad???n? gelip sana anlatmas?n?... “Sevdi?i için” diyerek ve inanarak hayaller kurdun. Çevrendeki insanlarla mutlulu?unu payla?t?n. ?çinde tarifsiz bir sevinç, s?cakl?k vard?. Bu tür mutluluklar güzel bir filmin fragman? gibi k?sa sürer. Ve gözlerin, onun bir ba?kas?na ait oldu?una ?ahit oldu. O an, enkaz alt?ndaym?? gibi hissettin kendini, sonra k?yametler kopmaya ba?lad? kalbinde. Günlerce evden ç?kmak istemedin, telefonun hep kapal?yd?. ?ark?lara s???nd?n. Sana iyi gelmeyece?ini bildi?in halde gecelerce o ?ark?larla a?lad?n. Aynadaki yüzüne sövdün, ba??rd?n, sitem ettin. Ve “Neden bu kadar çok kap?ld?n?” diye sordun kendine.

“Bilmem, seviyor gibiydi...”