Beyaz Unsuz ?ekersiz Hamur ??leri-Üç Beyazs?z ?lk Yemek Kitab?

Deal of the Day

Beyaz Unsuz ?ekersiz Hamur ??leri-Üç Beyazs?z ?lk Yemek Kitab?

Author: Basari
$18.95
Klasik bir yemek tarifleri kitab? de?il bu. Sizi yeni bir ya?am biçimine davet ediyor, "sevgi ve sa?l?k dolu mutfa?a" geri dönü? ça?r?s? yap?yor. 
Anneannelerimizin, babaannelerimizin anlatt??? "hakiki" yemekleri, "sahici" aile ortamlar?n? geri getirmeyi hedefliyor. Kitap, y?llarca birlikte yemek pi?irmi?, mutfaktan sevgiyi eksik etmemi? anne k?z?n deneyimlerinin "do?al" bir sonucu. 
Balkan göçmenli?inden mütevellit hamur i?inde uzman ikilinin, mutfaklar?ndan rafine beyaz un, rafine beyaz ?eker ve rafine tuzu uzakla?t?rmaya karar vermesiyle ba?l?yor serüven... 
Ço?u içi bo?, sahte yiyece?in yerine saf ve do?al malzemelerin kullan?lmas?yla devam ediyor. Tam bu?day unu, pekmez, bal gibi çok daha ?ifal? malzemelerle haz?rlanan 100 hamur i?i tarifiyle de son buluyor. Hamur i?lerinin yan?nda anne k?z?n aile, kom?uluk hat?ralar? ve çok k?ymetli a?ç?l?k ipuçlar? cabas?.
Book Title Beyaz Unsuz ?ekersiz Hamur ??leri-Üç Beyazs?z ?lk Yemek Kitab?
Author Basari
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Klasik bir yemek tarifleri kitab? de?il bu. Sizi yeni bir ya?am biçimine davet ediyor, "sevgi ve sa?l?k dolu mutfa?a" geri dönü? ça?r?s? yap?yor. 
Anneannelerimizin, babaannelerimizin anlatt??? "hakiki" yemekleri, "sahici" aile ortamlar?n? geri getirmeyi hedefliyor. Kitap, y?llarca birlikte yemek pi?irmi?, mutfaktan sevgiyi eksik etmemi? anne k?z?n deneyimlerinin "do?al" bir sonucu. 
Balkan göçmenli?inden mütevellit hamur i?inde uzman ikilinin, mutfaklar?ndan rafine beyaz un, rafine beyaz ?eker ve rafine tuzu uzakla?t?rmaya karar vermesiyle ba?l?yor serüven... 
Ço?u içi bo?, sahte yiyece?in yerine saf ve do?al malzemelerin kullan?lmas?yla devam ediyor. Tam bu?day unu, pekmez, bal gibi çok daha ?ifal? malzemelerle haz?rlanan 100 hamur i?i tarifiyle de son buluyor. Hamur i?lerinin yan?nda anne k?z?n aile, kom?uluk hat?ralar? ve çok k?ymetli a?ç?l?k ipuçlar? cabas?.