Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Beş Şehir

$895 $1095

We have run out of stock for this item.


Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen istiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz. Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim hayatımın tesadüfleridir. Bu itibarla onların arkasında kendi insanımıza ve hayatımızı, vatanın manevi çehresi olan kültürümüzü görmek daha da doğru olur.

Author: Ahmet Hamdi Tanpinar
Publisher: Dergah

ISBN 9789759955694
Dimensions: 0