Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ben İnanıyorum

$595 $695

We have run out of stock for this item.


Her dönemde olduğu gibi, zamanımızdaki en önemli mesele, imanın kurtarılması, insanın imanla beslenip manevî açlığının giderilmesi, gönüllerin doygunluğa ulaştırılması ve nesillerin imansızlık girdabından kurtarılması meselesidir. Bunlar yapılabildiğinde kalbler, bir kere daha güvenin kaynağı haline gelecektir. ?man esaslarının ihmale uğradığı, dolayısıyla da kalblerin aç olduğu bir dönemde, ilk önce bu hayatî meseleler üzerinde durulmalıdır. Nasıl ki aç insana önce muhtaç olduğu temel gıdalar verilir; aynen öyle de aç gönüllere her şeyden önce, ruhları güçlendirip kalbleri kanatlandıracak olan iman esasları verilmelidir. inanç esasları ilmihal kitaplarında "âmentu" terimiyle ifade edilir. "inandım" anlamına gelen âmentu, iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden metni ifade etmek için kullanılır. iste bu kitapta iman esasları Kur'an ve hadis verileri esas alınarak aklî ve mantıkî deliller ışığında farklı bir bakış açısı ve yorumla ele alınıp izah ediliyor. inanca ait meseleler sade bir üslup ve anlaşılır bir dille okuyucuya anlatılıyor.Author: Muammer Ozturk - Numan Seyhan
Publisher: Isik Yayinlari

ISBN 9789752788077
Dimensions: 0