Bediüzzaman’ın Sahabe Anlayışı

Save

Kitap Yurdu

$ 13.95 
SKU: ANTS-GKK-834
ISBN: U455088
ibrahim yardim / siyer

Share:

Peygamber Efendimiz’in (sas) güzide talebeleri olan ve Kur’ân’ın tabiri ile “En hayırlı ümmet” diye

tavsif edilen sahâbe neslinin fazilet ve fedakârlıklarını konu edinen bu kitap, akademik bir çalışmanın

sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu kitapta, İô€‡šslam Tarihi’nin en tartışmalı konularından birisi olan sahâbe dönemi olaylarına da -Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bir bakış açısıyla- değinilmiştir. Bu çalışmadan maksadımız, Üô€‡† mmet-i Muhammed’in (sas) ilk halkasını oluşturan ve Ehl-i Sünnet’in icmaına göre Peygamberlerden sonra en faziletli insanlar olan sahâbîô€†¸lerin daha yakından tanınmaları ve neticede onlara (r. anhüm) olan hürmet ve muhabbetin artmasına katkıda bulunmaktır..

Our brands