Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bediüzzaman’ın Sahabe Anlayışı

$795 $995

We have run out of stock for this item.


Peygamber Efendimiz’in (şaş) güzide talebeleri olan ve Kur’ân’in tabiri ile “En hayırlı ümmet” diye tavsif edilen şahâbe neslinin fazilet ve fedakârlıklarını konu edinen bu kitap, akademik bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bediüzzaman Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu kitapta, İslam Tarihi’nin en tartışmalı konularından birisi olan şahâbe dönemi olaylarına da -Kur’ân ve Sünnet kaynaklı bir bakış açısıyla- değinilmiştir. Bu çalışmadan maksadımız, Ümmet-i Muhammed’in (şaş) ilk halkasını oluşturan ve Ehl-i Sünnet’in icmaina göre Peygamberlerden sonra en faziletli insanlar olan sahabilerin daha yakından tanınmaları ve neticede onlara (r. anhüm) olan hürmet ve muhabbetin artmasına katkıda bulunmaktır.

Author: ibrahim yardim
Publisher: siyer

ISBN 'U455088
Dimensions: 0