Bediüzzaman Said Nursi'den Denizli Hapishane Mektupları

Bediüzzaman Said Nursi'den Denizli Hapishane Mektupları

$7.95 $6.95

"Eser, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kısmen, Bediüzzaman Hazretleri'nin Denizli Hapishânesi'nde iken Kastamonulu fedâkâr talebesi Sadık Bey'e hususî yazdığı mektuplardan, kısmen de bazıları daha önce Lâhikalar'da nesredilen mektuplardan oluşmaktadır. Ýkinci bölüm ise, Sadık Bey'in, o sıralarda Afyon Hapishâne'sinde bulunan sevgili Üstad'ına hasretini ve Risale-i Nur'a sadıkane muhabbetini nazmin diliyle seslendirdiği ve kendi güzel el yazısıyla alfabetik olarak yazıp ""Damla"" namını verdiği bir divançesini, ve ona ek olarak yine kendisine ait iki adet manzûmesini ihtiva etmektedir. Hem Hazreti Üstad'in mektupları, hem de Sadık Bey'e ait manzûmeler, Osmanlıca yazılmış olan asil nüshaları ve Latinize edilmiş hâlleri ile birlikte yayıma hazırlanmıştır.

Title Bediüzzaman Said Nursi'den Denizli Hapishane Mektupları
Author Necmeddin Sahiner
Publisher Sahdamar Yayinlari
SKU SAH-110
ISBN 9786054038411

"Eser, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, kısmen, Bediüzzaman Hazretleri'nin Denizli Hapishânesi'nde iken Kastamonulu fedâkâr talebesi Sadık Bey'e hususî yazdığı mektuplardan, kısmen de bazıları daha önce Lâhikalar'da nesredilen mektuplardan oluşmaktadır. Ýkinci bölüm ise, Sadık Bey'in, o sıralarda Afyon Hapishâne'sinde bulunan sevgili Üstad'ına hasretini ve Risale-i Nur'a sadıkane muhabbetini nazmin diliyle seslendirdiği ve kendi güzel el yazısıyla alfabetik olarak yazıp ""Damla"" namını verdiği bir divançesini, ve ona ek olarak yine kendisine ait iki adet manzûmesini ihtiva etmektedir. Hem Hazreti Üstad'in mektupları, hem de Sadık Bey'e ait manzûmeler, Osmanlıca yazılmış olan asil nüshaları ve Latinize edilmiş hâlleri ile birlikte yayıma hazırlanmıştır.

Deal of the Day