Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bediüzzaman Said Nursi (Çağın Devasa Tanığı)

$495

We have run out of stock for this item.


Eser, Üstad Bediüzzaman'ın hayatını, rahatlıkla okunabilecek küçük bir kitapta özetlemek düşüncesinin ürünüdür. Üstad'ın hayatındaki önemli hâdışeleri ihtiva eden bu kısa biyografide şu özel metot takip edilmiştir:
Üstad Bediüzzaman'ın yaklaşık sekiz ciltlik Risâle-i Nur Külliyatı'nda dağınık olarak bulunan, hayatına dair önemli hadiseler bir araya toplanmıştır. Daha sonra, bu dağınık şekildeki hadiseler kronolojik olarak tertiplenmiş, Bediüzzaman'ın yakın talebelerinin yazdığı ve Üstad'ın da kabul ettiği "Tarihçeyi Hayat" kitabından uygun bir şekilde ikmâl edilmiştir.
Eseri farklı kılan hususlardan biri de anlatılanların Bediüzzaman'ın kendi ifadeleri olmasıdır. Ustatla sohbet ediyor, onu dinliyor gibi bir tat veren eser, Üstad'ın hayatını ve fikir dünyasını tanımak için sevenlerinin okuması gereken bir çalışmadır. Eserde Risalelerin konularına göre tanıtılması da okuyucuya Risale okumalarında rehber olacaktır. Anlatım tarzıyla hafızalarımızda kolayca yer edebilecek bu çalışma dönemin şahitlerinin ifadeleriyle de zenginleştirilmiştir.Author: Ihsan Kasim Salihi
Publisher: Sahdamar Yayinlari

ISBN 9789759090753
Dimensions: 0