Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bediüzzaman’dan Neler Oğrendim?

$695 $895

We have run out of stock for this item.


Elinizdeki kitap bir Hıristiyan ilahiyat profesörüne ait ve büyük Müslüman düşünür Bediüzzaman Said Nursî hakkında.
Kitabın yazarı Ian S. Markham, seküler düşünce ve yaşayışın hâkim olduğu bir çağda Kur’ân ve fıtrat denkliği üzerine temellendirdiği tefekkürünün, bütün dünya için taşıdığı önemi irdeliyor.
Bediüzzaman’ın düşüncesini Bertrand Russell gibi ateist, Hardt ve Negri gibi Marksist, John Hick gibi liberal, Richard John Niehaus gibi muhafazakâr isimlerin yaklaşımlarıyla karşılaştırarak, Said Nursî’nin küresel sorunlar için nasıl bir imanî ve entellektüel açılım sunduğunu ortaya koyuyor.
Markham’a göre, bir Müslüman alım olarak Bediüzzaman’ın hayatı ve eseri, yarının dünyası için herkese ilham verici nitelikte. Dünyanın, özellikle de hangi dine mensup olursa olsun inançlı insanların ve dünyanın hangi yöresinden olursa olsun entellektüellerin Bediüzzaman’dan öğrenecekleri çok şey var…

“2002’den beri Türkiye topraklarında doğup büyümüş Müslüman âlim Bediüzzaman Said Nursî’nin düşüncesi üzerinde çalışıyorum. Budönem,. Hayatımı değiştiren bir süreç oldu. Onun hayatını ve düşüncesini inceleyen bir kişi, Nursî’de hem modernitenin bütün meydan okumalarını, hem de bu meydan okumalara verilen güçlü cevapları bulur. Bunun, Hıristiyanların da bir şeyler öğrenebilecekleri, öğrenmeleri de gereken bir cevap olduğuna inanıyorum. Bediüzzaman Said Nursî ile olan buluşmamdan çok minnettarım. Nursî hepimiz için bir aynadır. Kendi adıma, ondan ?slâm’a ve çok daha önemlisi Allah’a dair çok şey öğrendim.”Author: Lan S. Markham
Publisher: Etkilesim Yayinlari

ISBN 9789752699908
Dimensions: 0