Bebeginizin Ilk Yilinda Sizi Neler Bekler?

Save

Desen Kitapevi

$ 29.95 
SKU: ANT-DSN-0011
ISBN: 9789753312400
Arlene Eisenberg / Epsilon

Share:

Anne babalara bebekleriyle geçirecekleri ilk y?l boyunca bilmek isteyecekleri her ?eyi ayr?nt?lar?yla aç?klayan, ayl?k düzene göre haz?rlanm??, kapsaml? bir rehber.

?lk aylarda bebek bak?m?na ili?kin ipuçlar?, ilkyard?m rehberi, en iyi beslenme reçeteleri ve anla??lmas? kolay pek çok bilgi.

Büyük karde?ten do?ru hekimin seçimine, mevsim özelliklerinden bebekle yolculu?a, çocuk hastal?klar?na, evlat edinilen bebekten dü?ük do?um a??rl?kl? yenido?ana ve özürlü bebeklere kadar pek çok özel bölüm.

Our brands