Batida Gorup Yasadiklarim

Save

Turk Edebiyat Vakfi

$ 10.95 $ 13.00
SKU: TEV-007
ISBN: 9789756186749
Ilhan BARDAKCI / Turk Edebiyat Vakfi

Share:

Bir Frans?z hoca ile tan??t?m. Din adam? ve Frans?z dili profesörü idi. Kendisine bo? saatlerde Yunus Emre nin ?iirlerini tercüme ederdim.
– ?lhan, derdi, ah, sizin bu edebiyat?n?z ve bu muhte?em tarihiniz bizim olsa idi!...
– Ne olurdu o zaman? diye sorard?m da cevaplard?:
– Ufkumuz o kadar geni?lerdi ki!... Türkçe dünya dili olurdu!...

Fransa da 15. yüzy?lda Bat? hastanelerinde ak?l hastalar?n?, ruhlar?ndaki ?eytan? kovalamak için, kad?n ve erkek ay?r?m? yapmadan tedavi diye cinsel uzuvlar?n? akkor hâlinde k?zd?r?lm?? demirle da?l?yorlard?!
Ayn? y?llarda ise bizim Osmanl? atalar?m?z?n Edirne ve Manisa bîmarhânelerinde, yani ak?l ve ruh hastal?klar? hastanelerinde çiçekle, su ve mûsikî ile tedaviler yap?l?yordu…

Our brands