Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Batıda Gorüp Yaşadıklarım

$995 $1195

Bir Fransız hoca ile tanıştım. Din adamı ve Fransız dili profesörü idi. Kendisine boş saatlerde Yunus Emre’nin şiirlerini tercüme ederdim.
– İlhan, derdi, ah, sizin bu edebiyatınız ve bu muhteşem tarihiniz bizim olsa idi!...
– Ne olurdu o zaman? diye sorardım da cevaplardı:
– Ufkumuz o kadar genişlerdi ki!... Türkçe dünya dili olurdu!...

Fransa’da 15. yüzyılda Batı hastanelerinde akıl hastalarını, ruhlarındaki şeytani kovalamak için, kadın ve erkek ayırımı yapmadan tedavi diye cinsel uzuvlarını akkor hâlinde kızdırılmış demirle dağlıyorlardı! 
Aynı yıllarda ise bizim Osmanlı atalarımızın Edirne ve Manisa bîmarhânelerinde, yani akıl ve ruh hastalıkları hastanelerinde cıc ekle, şu ve mûsıkî ile tedaviler yapılıyordu…

Author: Ilhan BARDAKCI
Publisher: Turk Edebiyat Vakfi

ISBN 9789756186749
Dimensions: 0