Basimin Ustunde Yerin Var

Save

Kitap Yurdu

$ 11.95 
SKU: ANTS-GKK-268
ISBN: 9786059841313
Hatice Kubra Tongar / Hayy Kitap

Share:

Allah’?n (cc) ‘yap’ dedi?i her ?eyin seni sar?p sarmalayan, iyile?tiren ve güzelle?tiren sebepleri vard?r. Sadece birer sorumluluk olarak bakt???m?zda içlerindeki güzellikleri ?skalayaca??m?z bu emirler bizi de?erli ve k?ymetli k?lar.
??te bu kitap sana tesettürün bir k?yafet modas? olmad???n?, seni nas?l güzelle?tirdi?ini, de?erli k?ld???n? ve Rabbinle arandaki en sars?lmaz ba? oldu?unu anlat?yor.
Bir ilahiyat ya da din kitab? gibi de?il…
Tesettürlü bir abladan genç arkada??na kalan bir yol haritas? gibi, yolunu bulman? sa?l?yor…

Our brands