Basibozuk Sevdalar

Save

Kitap Yurdu

$ 19.95 
SKU: ANTS-GKK-317
ISBN: 9786050942484
Canan Tan / Canan Tan

Share:

Onunla bir ömür de?il onun için bir ömürdür sevda
“Suç bende! Ac?lar?m? d??a vursam sorun yok. Ama olabildi?ince ac?la?m?? sözcükleri ortal??a saçaca??ma yutuyorum. Pervas?zca zehirliyorlar beni...” diyor ?iir.
“Karde?lik zorunlu arkada?l?k, arkada?l?ksa seçilmi? karde?liktir” dedirten bir can dost, Eda var yan?nda. Ve ?iir’in hayat?na dokunan üç erkek... “Bugüne kadar duydu?um, okudu?um, dinledi?im ya da seslendirdi?im bütün ?iirlerden daha güzelsin!” diyen Ezel. “A?k?n ya?? yoktur, mant??? da” tezini savunan Baran. Ve hikâyesi, “Seni herkesten k?skan?yorum” ile “Nereden sevdim o zalim kad?n?” aras?nda s?k???p kalm?? bir Recep. ?iir’in ruh hali ise karmakar???k. ?öyle ifade ediyor kendini:
“Bütün renkler çekip gitmi? hayat?mdan
Siyaha, beyaza raz?y?m da...
Kapkara bir kuytunun derinine itivermi?ler beni
Gözlerim gökku?a??n?n yedi rengine hasret
Dokunsalar tel tel da??lacak yüre?im
Beynimse çoktan yükünü alm??
Darmada??n...”

Our brands