Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Başarı Oyküleri

$595 $795

We have run out of stock for this item.Bu kitap niçin kaleme alındı? Belki birçok okur "Başarı Öyküleri" adı altında pek çok hayat hikayesi okumuş veya dinlemiştir. Fakat bu öykülerin hemen ekserisi maddî anlamda başarıyı kapsayan öyküler; sıfırdan zengin olanlar.. kısa zamanda şöhret olup servete kavuşanlar vs.
Ölçüleri bozuk olanların ölçü koyduğu bir çağda "başarı" kavramı da deforme edilip tek boyuta indirgendiğinden maalesef bu çarpık başarı anlayışı kitle iletişim araçlarının da desteğiyle giderek kabul görüp yaygınlaşıyor.
Oysa insan maddesiyle birlikte mânâsıyla, aklıyla beraber ruhuyla bütünleştiğinde mutluluğu yakalayıp huzuru tadabilen bir var-lık. Başarı da, bu denge ekseninde elde edildiğinde gerçek başa-rı olarak adlandırılabilir.
Bu gerçekten hareketle, "Başarı Öyküleri" kitabı, ihmal edilen insanın kalbî yönüne vurgu yapan öyküleri de içine alan zengin bir menü sunuyor.Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yayinlari

ISBN 9789758540174
Dimensions: 0