Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Bana Bir Harf Oğretenin

$495 $695

We have run out of stock for this item.


Meşe mi Kabak mı?
Mechûl Öğretmen
Öğret Ona ki
Akıl Akıldan Üstündür
Yetenek Farkı
Beş "N" Bir "K"
Göz Terbiyesi
Dikkat Yazılı Var?
Oğlumun Öğretmenine Mektup
Yeniden Lise Öğrencisi Olsaydım
Örnek Öğretmen
Sevginin Başarıya Tesir
Orijinal Bir Ders Çalışma Metodu
Yedi Dakika
Bahçıvan ve Çiçekleri
Kendime Karşı Öğrendiklerim
Bilgi Değer Kazandırır
Oğlumdan Aldığım Ders
Öğrenme Zevk
Zihni Özgür Bırakmak
Batının Bunalımlı Gençleri.
Öğretimin Üç Kademesi
Amin Alayı
Bir Matematik Dahisi
Kudüs Dahiler Okulu
Yorum Senin Öğretmenim
İnancın Gücü

Bir ülkedeki insan kaynağının değeri ve büyüklüğü o ülke insanının eğitim seviyesinin kalitesi ile ölçülür. Aynı şekilde, bir ülkenin medeniliği de; ekonomik refahı, üretiminin bolluğu, şehirlerinin büyüklüğünden öte yetiştirdiği insanların niteliği ile değerlendirilir.
İnsanlığın yükselişleri hep eğitim hamlesiyle başlamış, yıkılışları da bunun ihmaliyle ortaya çıkmıştır.
Bu kitap, geleceğimizi şekillendirecek ana dinamo olan eğitimin hayatîliginden yola çıkarak, genelde ebeveyn olan herkesi, özelde öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren öykü, deneme, anekdot ve şiirlerden oluşuyor.
Bu kitabın sayfaları arasında insan ruhunu bir gergef gibi işleyen öğretmenlik mesleğinin kutsallığından bu soylu çabanın sorumluluğunun büyüklüğüne, öğrenmenin erdeminden onu elde etmek için ödenen bedele, çocuk denilen hammaddenin işlendiğinde nasıl elmasa dönüştüğünden öğrenciliğin renkli dünyasına kadar öğrenme ve öğretme dünyasına ait zengin bir çeşni bulacaksınız.

Author: Ibrahim Refik
Publisher: Albatros Yayinlari

ISBN 9789758540181
Dimensions: 0