Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Ayetlerle Temellendirilmiş Hizmet Rehberi

$1295 $1595

Bu çalışma sekiz bölümden oluşuyor:

Birinci bölüm, hizmetin mahiyeti, gayesi ve önemi;

İkinci bölüm, hizmetin temel düsturları;

Üçüncü bölüm, hizmet ve dünya;

Dördüncü bölüm, hizmet ve siyaset;

Beşinci bölüm, hizmete mâniler;

Altıncı bölüm, hizmetin ve hizmette ihmal, fütur ve hataların muhtemel veya muhakkak neticeleri;

Yedinci bölüm, hizmete hücumlar ve hizmetin muarızları karşısında takınılması gereken tavırlar;

Sekizinci bölüm, Risale-i Nur yolunun şahısları bilhassa manen terbiye adına ihtiva ettiği bazı önemli düsturlar hakkındadır.

Bu başlıklar altında Risale-i Nur’lardan ilgili düsturlar verilirken kelimeler temelinde kısmî sadeleştirmeye gidilmiş, fakat mana kaybı olmaması için mümkün olan dikkat gösterilmiştir.

Dünyanın âdeta büyük bir köy hâline gelmesi, yani küreselleşme ve bunun ortaya çıkardığı yeni şartlar ve hizmetlerin dünya çapında yayılma göstermesi, yeni bir Hizmet Rehberi adına Risale-i Nur’lara yeniden müracaatı gerektirmiştir. Bu çalışma, işte bu gerekliliğin neticesidir.

Bu çalışmada Hz. Üstad’ın hizmet rehberi olarak ortaya koyduğu düsturların pek çoğuna kaynak olabilecek ayet-i kerimeler dipnot hâlinde verilmiş, dolayısıyla çalışmanın adının Risale-i Nur Çizgisinde Ayetlerle Temellendirilmiş Hizmet Rehberi olması uygun görülmüştür.

NOT: Yeni Hizmet Rehberi’nde Eski Said dönemi eserleri dışında, Şahdamar Yayınları’nın 2007 tarihli Risale-i Nur Külliyatı baskısı esas alınmıştır.Author: Ali UNAL
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682367308
Dimensions: 8.5 x 5.5 inches
Pages: : 409