Ay Büyürken Uyuyamam

Ay Büyürken Uyuyamam

Author: Necati Cumal?
$10.95
Cinsel dürtülerin insan ya?am?nda ta??d??? önem, cinselli?in insan?n bütün davran??lar?na yön veren bir güç oldu?u ça??m?zda üzerinde önemle durulan olaylar. Cinsel ya?am?ndan yola ç?karak yap?lan ruhbilim çal??malar? insan?n içdünyas?n? bütün ç?plakl??? ile tan?mam?za yard?mc? oluyor. Bizim edebiyat?m?zda ilk kez bilinçle, gerçekçi bir görü?le bu olgu üzerinde duran Necati Cumal? oldu. Ay Büyürken Uyuyamam da bir araya getirdi?i 26 öyküsü ile, de?i?ik olaylar? ele alarak Bat? Anadolu halk?n?n yasak a?klar?n?, sap?kl??a kadar varan ili?kilerini, cinsel bunal?m?n? sergiledi.
Book Title Ay Büyürken Uyuyamam
Author Necati Cumal?
Publisher Cumhuriyet Kitaplar?
SKU BSR-0177
ISBN 9789756747100
Cinsel dürtülerin insan ya?am?nda ta??d??? önem, cinselli?in insan?n bütün davran??lar?na yön veren bir güç oldu?u ça??m?zda üzerinde önemle durulan olaylar. Cinsel ya?am?ndan yola ç?karak yap?lan ruhbilim çal??malar? insan?n içdünyas?n? bütün ç?plakl??? ile tan?mam?za yard?mc? oluyor. Bizim edebiyat?m?zda ilk kez bilinçle, gerçekçi bir görü?le bu olgu üzerinde duran Necati Cumal? oldu. Ay Büyürken Uyuyamam da bir araya getirdi?i 26 öyküsü ile, de?i?ik olaylar? ele alarak Bat? Anadolu halk?n?n yasak a?klar?n?, sap?kl??a kadar varan ili?kilerini, cinsel bunal?m?n? sergiledi.

Deal of the Day