Asr-? Saadet Ve Ra?id Halifeler Döneminde Hitabet

Deal of the Day

Asr-? Saadet Ve Ra?id Halifeler Döneminde Hitabet

Author: ANT Stores
$9.95
Araplarda hitâbetle birlikte ?iir eskiden beri vard?. Arap dilinde hitabetin ?iiri geride b?rakmaya ba?lamas? ise özellikle ?slam'?n zuhurundan sonra h?z kazanm?? sonucunda da hitabet önemli bir nesir türü haline gelmi?tir. Bu dönemde Araplar, ?iirde oldu?u gibi hitâbet sanat?nda da ileri bir seviyeye ula?m??lard?.


Book Title Asr-? Saadet Ve Ra?id Halifeler Döneminde Hitabet
Author ANT Stores
Type Book
Date Published Feb 05, 2019
Araplarda hitâbetle birlikte ?iir eskiden beri vard?. Arap dilinde hitabetin ?iiri geride b?rakmaya ba?lamas? ise özellikle ?slam'?n zuhurundan sonra h?z kazanm?? sonucunda da hitabet önemli bir nesir türü haline gelmi?tir. Bu dönemde Araplar, ?iirde oldu?u gibi hitâbet sanat?nda da ileri bir seviyeye ula?m??lard?.