Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Asrı Güzelleştiren Adam Bediüzzaman Hayatı ve Mefkuresi

$995 $1195

We have run out of stock for this item.


Kimdir Bediüzzaman? 

Bazılarının “Seyda,” bazılarının “Üstad” bazılarınınsa “Kürt Said” dediği Said Nursi kimdir?

Osmanlı’ya doğup meşrutiyeti yaşayan, cumhuriyet döneminde meyvelerini veren bir “hoca”, bir “âlim”, bir “mürşit”… 

Ömrünün çoğu sürgünde ve zindanda geçmiş bir çile insanı. 

Yetiştirdiği talebelerinden başka hiç kimsesi olmayan yalnız bir insan. 

Şam’da Emeviye’nin kürsüsünden Müslümanlara seslenen bir ilim insanı. 

Selanik Meydanı’nı dolduran kalabalıklara seslenen bir aksiyon insanı. 

Esiri olduğu Rus komutanın önünde, ölümü pahasına eğilmeyen bir vakar insanı. 

Yaşadığımız ülkenin temel sorununun; ‘cehalet-zaruret-ihtilaf’ olduğu gerçeğinden hareketle çözümü ‘eğitim’de gören ve bunun için dönemin Padişahı Sultan II. Abdülhamid’e Doğuda bir Üniversite kurulması teklifini sunan bir proje adamı.

Ve gördüğü haksızlıklar karşısında İstanbul’un sokaklarını “zalimler için yaşasın cehennem!” diye inletecek kadar hür, hürriyet insanı; özgürlük abidesi. 

Ne zenginlik, ne makam mevki, ne de şöhret sevdasında olan bir bahtiyarı, kim başkalarını bedbaht etmekle itham edebilir?

Ama ettiler. Suçladılar. İftiralar attılar. Zehirlediler, aç bıraktılar, eziyet ettiler.

Sonuç, kendisine çektirilen her cefanın, edilen her ezanın altından kalkıp büyüyen, devleşen, güçlenen Bediüzzaman. 

“Kimin himmeti milleti ise o tek başına bir millettir” diyen, tek başına millet olan, milletin sesi, ışığı, rehberi olan Bediüzzaman’ın anlamlı, güzel, özel ve örnek hayatını, mefkuresini, idealini, hülyalarını, misyon ve vizyonunu, kainatı kuşatan ve kucaklayan gelecek projeksiyondan oluşan bir demet gülü bu çalışmamızda dikkatlerinize sunuyoruz.

Author: Mustafa Calisan
Publisher: Diya Kitap

ISBN 9786058706255
Dimensions: 0