Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Asa-yı Musa (Sadeleştirilmiş)

$1495 $1800

Sözler Lem’alar ve Mektubat’ın ardından Bediüzzaman’ın diğer bir büyük eseri Asa-yı Musa'da günümüz Türkçesiyle okuyucusuyla buluşuyor. Uzun süren, hassas bir çalışmayla sadeleştirilen eserler özellikle genç nesiller ve Türkçeye daha az aşina olanlarla Risale-i Nur Külliyatı arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Üstadımızın Hz. Ali’nin bir ifadesindeki işarete binaen, Hz. Musa’nın (a.ş) asası gibi küfür karanlığını dağıtacağını söylediği ve iman hakikatlerini anlattığı çok kıymettar bir eserdir. Eser iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda "Meyve Risalesi”; ikinci kısımda ise Külliyatın değişik yerlerinden alınmış parçalardan oluşan "12 Hüccet-i İmaniye bulunmaktadır. Arapça ve Osmanlıca kelime ve terkiplerin açıklamaları da metin içinde verilmiştir.Author: Bediuzzaman Said Nursi
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368497
Dimensions: 8.5 x 6 inches
Pages: : 299