Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Amme Cüzü

$495 $695

İçerisinde namazda okunan ve çoğunlukla ezber yapılan kısa surelerin bulunduğu, toplamda ise 37 surenin yer aldığı Kur'ân-ı Kerimin 30. cüzü olan Amme cüzünün bu nüshası, Ahmed husrev hattı, tevafuklu Kur'ân-ı Kerimden alınarak müstakil olarak basılıp istifadelerinize sunulmuştur.

Kolay okunan hattı, 6 renk-kaliteli baskısı ve özel tezhibleriyle ön plana çıkmaktadır.

Bu hat milyonların Kur'ân öğrendiği, en kolay okunan hat olarak ün kazanmış Ahmed Husrev hattıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığından onaylı ve mühürlüdür.

İÇERİSİNDE BULUNAN SURELER
 • 1- Nebe' (Amme) Sûresi
 • 2- Naziat Sûresi
 • 3- Abese Sûresi
 • 4- Tekvir Sûresi
 • 5- İnfitar Sûresi
 • 6- Mutaffifin Sûresi
 • 7- İnşikak Sûresi
 • 8- Büruc Sûresi
 • 9- Tarık Sûresi
 • 10- Alâ Sûresi
 • 11- Ğaşiye Sûresi
 • 12- Fecr Sûresi
 • 13- Beled Sûresi
 • 14- Şems Sûresi
 • 15- Leyl Sûresi
 • 16- Duha Sûresi
 • 17- İnşirah Sûresi
 • 18- Tin Sûresi
 • 19- Alak Sûresi
 • 20- Kadir Sûresi
 • 21- Beyyine Sûresi
 • 22- Zilzal Sûresi
 • 23- Adiyat Sûresi
 • 24- Kariah Sûresi
 • 25- Tekâsür Sûresi
 • 26- Asr Sûresi
 • 27- Hümeze Sûresi
 • 28- Fîl Sûresi
 • 29- Kureyş Sûresi
 • 30- Mâûn Sûresi
 • 31- Kevser Sûresi
 • 32- Kâfirûn Sûresi
 • 33- Nasr Sûresi
 • 34- Tebbet Sûresi
 • 35- İhlâs Sûresi
 • 36- Felak Sûresi
 • 37- Nâs Sûresi
ESER BOYLARI
 • Orta Boy - 16x24cm


Author: Ahmet Husrev HATTI
Publisher: Hayrat Nesriyat

ISBN 9789000085798
Dimensions: 0