Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Promotion
Read more

Allah'a iman Dergisi

$099 $895

Allah’a inanmak aynı zamanda hayatı anlamlandırmaktır. Zira bu dünyada niçin var olduğumuzu, ne yapmamız gerektiğini ve bu dünya ötesinde yürüyeceğimiz yola dair en tatmin edici cevapları Allah’a iman sayesinde buluruz.

İnsana düşen birinci vazife önce Allah’ı doğru tanıyıp iman etmek sonra da elde edilen bu değeri sonuna kadar korumaya çalışmaktır. İşte elinizdeki çalışma da bu hedefe yönelik olarak hazırlandı. Allah’a imanın bizim için ne ifade ettiği ve nasıl olması gerektiği üzerinde duruldu. Bunun yanında inanç adına akla gelen veya gelebilecek sorulara cevaplar verildi.

Author: Ali Unsal
Publisher: Sureyya Yayinlari

ISBN 9781682368275
Dimensions: 0