Allah’?n Arslan? Hazreti Ali - Asr-? Saadet Serisi 6

Deal of the Day

Allah’?n Arslan? Hazreti Ali - Asr-? Saadet Serisi 6

Author: Kaynak
$4.95

Allah'?n Arslan? Hazreti Ali (rad?yallâhu anh), Mu?tu Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanan Asr-? Saadet Serisi'nin alt?nc? kitab?. Peygamber Efendimiz'den ba?layarak onun güzide ashab?n?n hayatlar?n? anlatan eserler sade bir dile ve ak?c? bir üsluba sahip. Hazreti Hatice Validemiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman Efendilerimizin anlat?ld??? kitaplar?n yer ald??? seri Hazreti Ali Efendimiz ile devam ediyor. Damad-? nebi, ?ah-? evliya, Peygamber a???? ve O'na karde? Hazreti Ali Efendimiz'in güzide hayat?n? okumaya ne dersiniz?
(Tan?t?m Bülteninden)

Book Title Allah’?n Arslan? Hazreti Ali - Asr-? Saadet Serisi 6
Author Kaynak
Type Book
Date Published Feb 05, 2019

Allah'?n Arslan? Hazreti Ali (rad?yallâhu anh), Mu?tu Yay?nlar? taraf?ndan yay?nlanan Asr-? Saadet Serisi'nin alt?nc? kitab?. Peygamber Efendimiz'den ba?layarak onun güzide ashab?n?n hayatlar?n? anlatan eserler sade bir dile ve ak?c? bir üsluba sahip. Hazreti Hatice Validemiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman Efendilerimizin anlat?ld??? kitaplar?n yer ald??? seri Hazreti Ali Efendimiz ile devam ediyor. Damad-? nebi, ?ah-? evliya, Peygamber a???? ve O'na karde? Hazreti Ali Efendimiz'in güzide hayat?n? okumaya ne dersiniz?
(Tan?t?m Bülteninden)