Allah icin Aglayanlar

Save

ISIK

$ 7.95 $ 12.00
SKU: ISK-458
ISBN: 9786053282075
Yusuf OMEROGLU / ISIK YAYINLARI

Share:

A?lamak, hüzünlenip herhangi bir sebepten dolay? gözya?? dökmek demektir. A?laman?n sebebi, Allah korkusu olabilece?i gibi bir dert, ac?, ümitsizlik veya sevinç de olabilir. Fakat bunlardan ba?ka as?l a?lanmas? gereken çok önemli ?eyler vard?r. Bu kitap gözya?lar?n?n biyolojik yap?, insan psikolojisi, rehabilitasyon ve sa?l?k üzerindeki etkilerini ele ald??? gibi esas itibariyle âyet ve hadislerin te?vikiyle Allah nezdinde ba???lanma ve affa vesile olan gözya?lar?n? anlatmaktad?r.

Our brands